Redemptoristi

„Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.“ (Ž 130, 7) Podcast rehole redemptoristov provincie Bratislava - Praha. Zamyslenia, kázne a rozhovory.

Epizody podcastu Redemptoristi

4. adventná nedeľa (P. Jozef Mihok CSsR)
19.12.2021
Zelený švrtok (P. Peter Slobodník CSsR)
1.4.2021
Pašie (br. Milan Haluš CSsR)
26.2.2021
Zjavenie Pána (P. Jan Doležal)
7.1.2021
Narodenie Pána (P. Václav Hypius CSsR)
25.12.2020