Farské misie (9. časť - P. Václav Hypius CSsR) - Redemptoristi

Farské misie (9. časť - P. Václav Hypius CSsR)
30.6.2024
0:00 7:36

Dnes sa rozprávame s pátrom Václavom Hypiusom o tom, ako sa dá skĺbiť služba ľudového misionára s inými službami v provincii a o rozdieloch v misiách v meste a na dedine a na Slovensku a v Česku.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií, ktorým je venovaná aj táto séria podcastu.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi