Vykúpenie (5. časť - P. Ján Andrejov CSsR) - Redemptoristi

Vykúpenie (5. časť - P. Ján Andrejov CSsR)
19.11.2022
0:00 14:57

Vykúpenie.

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. P. Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko rokov pôsobí ako sekretár provinciála. Priblíži nám nielen pojem, ale predovšetkým realitu a skúsenosť vykúpenia v súvislostiach nášho života.

V dnešnej epizóde hovoríme s P. Jánom Andrejovom o hriechu, o Božom milosrdenstve a spravodlivosti.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi