Farské misie (6. časť - P. Róbert Režný CSsR) - Redemptoristi

Farské misie (6. časť - P. Róbert Režný CSsR)
21.4.2024
0:00 9:24

Dnes sa rozprávame s P. Róbertom Režným o dare zmierenia počas misií, o stretnutiach s kňazmi a tom, čo je pre neho počas misií povzbudením.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií, ktorým je venovaná aj táto séria podcastu.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi