Farské misie (8. časť - P. Peter Hertel CSsR) - Redemptoristi

Farské misie (8. časť - P. Peter Hertel CSsR)
19.5.2024
0:00 8:21

Dnes sa s pátrom Petrom Hertelom rozprávame o farských misiách v Litve.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií, ktorým je venovaná aj táto séria podcastu.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi