Farské misie (5. časť - P. Michal Zamkovský CSsR) - Redemptoristi

Farské misie (5. časť - P. Michal Zamkovský CSsR)
7.4.2024
0:00 9:33

V dnešnej epizóde páter Michal Zamkovský hovorí o výnimočnosti misijného času a tiež sa delí o svoj odkaz misionárom.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií, ktorým je venovaná aj táto séria podcastu.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi