Farské misie (7. časť - P. Peter Hertel CSsR) - Redemptoristi

Farské misie (7. časť - P. Peter Hertel CSsR)
5.5.2024
0:00 9:07

Dnes sa rozprávame s pátrom Petrom Hertelom, misionárom v Litve, o jeho mnohoročnej skúsenosti s vedením farských misií, o tom, ako sa na túto službu pripravoval a o dare zmierenia v rodine počas misií.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií, ktorým je venovaná aj táto séria podcastu.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi