Obetovanie Pána (P. František Boldy CSsR) - Redemptoristi

Obetovanie Pána (P. František Boldy CSsR)
2.2.2024
0:00 5:24

Ďakujme Bohu za dar svojho povolania! Na sviatok Obetovania Pána vám prinášame zamyslenie P. Františka Boldyho CSsR, vikára provinciála, misionára milosrdenstva a farára farnosti Frýdek.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi