Najsvätejšej Trojice (P. František Boldy CSsR) - Redemptoristi

Najsvätejšej Trojice (P. František Boldy CSsR)
29.5.2021
0:00 4:11

O Najsvätejšej Trojici ako o spoločenstve lásky uvažuje P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi