Laba diena! - misie v Litve (2. časť - P. Peter Hertel CSsR) - Redemptoristi

Laba diena! - misie v Litve (2. časť - P. Peter Hertel CSsR)
18.9.2022
0:00 17:05

Laba diena! - po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misii. V roku 2018 otvorili redemptoristi komunitu v litovskom meste Kaunas, kde pôsobia pátri Rastislav Dluhý CSsR a Peter Hertel CSsR. Nasledujúcim rozhovorom s nimi vám chceme priblížiť ich činnosť, ale aj našu charizmu a to, ako sa ju snažíme žiť v podmienkach dnešného sveta.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi