Farské misie (4. časť - P. Michal Zamkovský CSsR) - Redemptoristi

Farské misie (4. časť - P. Michal Zamkovský CSsR)
10.3.2024
0:00 10:37

S pátrom Michalom Zamkovským sa dnes rozprávame o misijných kázňach a o farských misiách v budúcnosti.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií, ktorým je venovaná aj táto séria podcastu.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi