Farské misie (3. časť - P. Michal Zamkovský CSsR) - Redemptoristi

Farské misie (3. časť - P. Michal Zamkovský CSsR)
25.2.2024
0:00 11:42

V dnešnej epizóde sa rozprávame s pátrom Michalom Zamkovským o Charizmatickej obnove, o Evanjelizačnej škole a o spolupráci s laikmi na misiách.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií, ktorým je venovaná aj táto séria podcastu.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi