Dejiny redemptoristov na Slovensku (1. časť - P. Martin Macko CSsR) - Redemptoristi

Dejiny redemptoristov na Slovensku (1. časť - P. Martin Macko CSsR)
31.12.2022
0:00 12:13

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše pôsobenie na území Slovenska nám priblíži v širších historických súvislostiach, ale aj prostredníctvom konkrétnych životných príbehov.

V dnešnej epizóde hovoríme s P. Martinom Mackom o pôsobení redemptoristov v Rakúskom cisárstve, o prvých Slovákoch v Kongregácii a o prvých ľudových misiách na našom území.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi