Počúvajme Ježiša i Cirkev ako spoločenstvo (P. František Boldy CSsR) - Redemptoristi

Počúvajme Ježiša i Cirkev ako spoločenstvo (P. František Boldy CSsR)
28.10.2021
0:00 5:12

Na sviatok svätých Šimona a Júdu, apoštolov, sa zamýšľa P. František Boldy CSsR, vikár provinciála, misionár milosrdenstva a farár farnosti Frýdek.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi