Homília pri doživotných sľuboch br. Pavla Hudouska CSsR (P. František Boldy CSsR) - Redemptoristi

Homília pri doživotných sľuboch br. Pavla Hudouska CSsR (P. František Boldy CSsR)
20.8.2023
0:00 4:54

Brat Pavel Hudousek zložil v nedeľu 13. augusta 2023 v bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore v Příbrami do rúk vikára provinciála redemptoristov Provincie Bratislava – Praha Františka Boldyho CSsR doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, ako aj sľub a prísahu zotrvania v Kongregácii.

Evangelium Mt 14, 22-23

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží syn.“

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi