100. výročie príchodu redemptoristov na Slovensko - Redemptoristi

100. výročie príchodu redemptoristov na Slovensko
22.1.2021
0:00 3:57

Redaktor Rádia Lumen Ján Heriban položil provinciálovi Provincie Bratislava - Praha Václavovi Hypiusovi a viceprovinciálovi Viceprovincie Michalovce Metodovi M. Lukačikovi položil niekoľko otázok, keďže si redemptoristi v roku 2021 pripomínajú sté výročie príchodu na územie dnešného Slovenska.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi