Dejiny redemptoristov na Slovensku (7. časť - P. Martin Macko CSsR) - Redemptoristi

Dejiny redemptoristov na Slovensku (7. časť - P. Martin Macko CSsR)
11.2.2023
0:00 10:39

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše pôsobenie na území Slovenska nám priblíži v širších historických súvislostiach, ale aj prostredníctvom konkrétnych životných príbehov.

V dnešnej, poslednej epizóde tejto série, hovoríme s P. Martinom Mackom na pozadí dejín redemptoristov na Slovensku v 20. storočí o živote P. Jozefa Chochulu, o jeho pôsobení v Spojených štátoch, medzi zahraničnými Slovákmi, ako aj o osobnosti a závere života.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi