Ježíš - uzdravující světlo našeho života (2): Boží pozvání k životu a naše odpověď - Redemptoristi

Ježíš - uzdravující světlo našeho života (2): Boží pozvání k životu a naše odpověď
28.5.2019
0:00 8:04

Ježíš zval k novému životu každého. Učitelé zákona, teologové a farizeové, kteří si mysleli, že jsou ospravedlněni dodržováním předpisů, nepřijali Ježíšovu výzvu. Každý z nás potřebujeme pravdivý pohled na náš život. Abychom pravdu, zvláště o našich hříšných tendencích, mohli přijmout, potřebujeme setkání s Ježíšem, který má moc nás osvobodit od našich skutků vykonaných bez lásky k Bohu a bližnímu. On má moc nám darovat nový život. Řekněme mu i dnes naše ano. Duchovní slovo P. Josefa Michalčíka při exerciční mši svaté.

Populární epizody podcastu Redemptoristi

Nejnovější epizody podcastu Redemptoristi