Redemptoristi

„Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.“ (Ž 130, 7) Podcast rehole redemptoristov provincie Bratislava - Praha. Zamyslenia, kázne a rozhovory.

Epizody podcastu Redemptoristi

 17. nedeľa v období cez rok
29.7.2018
Svätého Jakuba, apoštola
26.7.2018
0:00 11:32