Scott Hahn: Nádej ukrytá v smrti (3) - Slovo medzi nami

Scott Hahn: Nádej ukrytá v smrti (3)
16.4.2022
0:00 13:19

Táto kniha nie je o smrti. Je o nádeji, ktorú telesná smrť v sebe ukrýva. Scott Hahn z mnohých strán skúma biblický pojem života, pričom rozlišuje bios a zoe. V slovenčine obe slová znamenajú život. Ale zoe je život, o ktorom Ježiš v evanjeliách hovorí, že nám ho prišiel dať. Život, ktorý sa nekončí. Začína sa prijatím spásy a smrť tela sa ho netýka. Kniha pomáha vnímať telo v jeho realite zdravia či choroby, života i smrti, pričom zdôrazňuje, že telo, ktoré teraz s našou dušou vytvára našu osobu, bude raz vzkriesené a večne živé… Číta Lukáš Michalovič.

Populární epizody podcastu Slovo medzi nami

Nejnovější epizody podcastu Slovo medzi nami