Slovo medzi nami

Vydavateľstvo redemptoristov ponúka kvalitnú literatúru z pera významných súčasných autorov. Od roku 1999 vydáva slovenskú verziu časopisu Word Among Us. www.slovomedzinami.sk

Epizody podcastu Slovo medzi nami