#Gramatika - Neohybné slovné druhy - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Gramatika - Neohybné slovné druhy
6.11.2022
0:00 8:26

V minulej časti sme si prešli ohybné slovné druhy, dnes prejdeme na neohybné, čo znamená, že sa nedajú skloňovať. Patria sem príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia. Každý z týchto slovných druhov má svoje špecifiká, na ktoré si spoločne posvietime. Napríklad predložky... Vieš, čo je to vokalizácia predložiek? Niečo ti to určite hovorí ale poďme si to radšej vysvetliť! Slovenčina nám nedovolí, aby po sebe nasledovali ťažko vysloviteľné hlásky, preto dochádza k vokalizácii predložiek, čo znamená len toľko, že sa k predložke pridá samohláska. Čiže z, k, s, v, z sa zmení na zo, ku, so, vo, zo. Nemusíme sa teda silou mocou snažiť vysloviť v vani, v väzení, k krku, či s slovami, ale jednoducho povieme  vo vani, vo väzení, ku krku a so slovami. To isté sa stáva aj v prípade jednoslabičných predložiek od, pod, pred, nad, cez, bez – vznikne z nich odo, podo, predo, nado, cezo a bezo. Viac sa o neohybných slovných druhoch dozvieš v našom Schooltag podcaste. Tak nezabudni dať odber na Spotify a follow na Instagrame, aby ti nič neuniklo.

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)