#Občianska: Znaky štátu a štátne symboly | Politológia - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Občianska: Znaky štátu a štátne symboly | Politológia
6.9.2021
0:00 5:20

O popularizovanie označenia štát v modernom chápaní slova sa zaslúžil Niccolo Machiavelli. Znakmi štátu sú štátna moc, štátna suverenita, štátne občianstvo a štátne územie. Štátna moc je druh moci sústavy štátnych orgánov. Zabezpečuje hladký chod štátu. Štátna suverenita je absolútna zvrchovanosť štátu nad určitým územím a jeho obyvateľmi. Štátne symboly sú zakotvené v ústave a ich používanie je upravené zákonom a za neúctivé narábanie môže byť udelená aj pokuta. Takže pozor, ako zavesíte vlajku! Všetky podrobnejšie informácie a dôležité fakty sa dozvieš vo videu.

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)