#Gramatika - Gramatické tvary slova, kategórie a slovné druhy - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Gramatika - Gramatické tvary slova, kategórie a slovné druhy
31.10.2022
0:00 8:00

Jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá jednotlivými slovnými druhmi, ich gramatickými kategóriami a tvarmi sa nazýva morfológia, alebo, ak to chcete po slovensky – tvaroslovie. Každé slovo má gramatický a lexikálny význam a jeho tvar obsahuje dve časti: lexikálnu a gramatickú. Lexikálna časť slova, alebo tvarotvorný základ, dáva slovu jeho význam. Gramatická časť, tvarotvorný formant, nám zase poskytuje informáciu o jeho gramatických kategóriách. Viete, ako sa nazýva súbor všetkých tvarov jedného slova? Viete, aké gramatické kategórie určujeme pri podstatných menách, prídavných menách, zámenách, číslovkách či slovesách? Ak chcete na maturite poznať odpovede na tieto otázky, počúvajte náš podcast!

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)