Naša viera je oveľa dôležitejšia ako naša inteligencia, kultúra, vzdelanie - Juraj Jurica

Naša viera je oveľa dôležitejšia ako naša inteligencia, kultúra, vzdelanie
28.8.2018
0:00 9:50

Pán Ježiš od nás nežiada niečo, čo by nám už predtým nebol dal, čo by nám predtým neukázal. On ako v nás veril ako prvý, on nám prvý dôveroval. Veril, že má zmysel prísť na Zem. Veril, že my sami dokážeme veriť.

Evanjelium podľa Matúša 16, 13-19

Populární epizody podcastu Juraj Jurica

Nejnovější epizody podcastu Juraj Jurica

Kráča po mori
14.11.2020
0:00 8:16
Kráľovná posvätného ruženca
1.11.2020
Ako je to s tým svadobným rúchom
18.10.2020