Ženy na kazatelně už 70 let. Nebo teprve 70 let? - Na stole je téma

Ženy na kazatelně už 70 let. Nebo teprve 70 let?
9.11.2023
0:00 54:34

Adam Csukás je právník Českobratrské církve evangelické. Specializuje se na církevní právo a církevní dějiny. A kromě toho je také vtipný mladý muž. V čase sedmdesátého výročí ordinace žen v této církvi procházel archivy, četl dokumenty, pomáhal utvářet ucelenější obraz o tom, jak se rozhodnutí udělit ženám ordinaci rodilo. Zeptáme se, co znamená pojem ordinace v protestantské tradici.Kolik let se jednalo o možnosti přiznat ženám plnou odpovědnost za bohoslužby i za vysluhování svátostí? Jak souviselo toto rozhodnutí s koncem 1. světové války, s ustavením nového státu po roce 1918? Jaké argumenty měli ti, kdo návrh podporovali, a jaké argumenty měli ti, kdo jej odmítali?Ženám bylo toto právo přiznáno v těžkých padesátých letech minulého století. Reagoval na ně nějak komunistický režim? Vždyť to bylo v čase, kdy byla žena zneužívána k těžké práci v dolech, hutích, zemědělství.A kolik těch statečných žen bylo? Známe jejich jména?

Populární epizody podcastu Na stole je téma

Nejnovější epizody podcastu Na stole je téma

Přiměřená sebeobrana
21.11.2023
0:00 54:54
Brněnský sedmnáctý (listopad)
17.11.2023
Za zrakem - Vůně poslepu
13.11.2023
0:00 54:30