Efekt Susan | Slovart

Susan Svendsenová je úspešná experimentálna fyzička. Má zvláštnu danosť: na ľudí okolo seba pôsobí, akoby im vpichla sérum pravdy – zverujú sa jej s najtajnejšími pocitmi, myšlienkami i plánmi. Susan sa preto často dostáva do konfliktu s rôznymi organizáciami aj s vládnou mocou, ktoré chcú využiť jej schopnosti na svoje ciele. Naoko zázračne ju zachránia z indického väzenia a poveria ju, aby zistila, kde sa nachádza členka komisie na analýzu budúcnosti, ktorá pôsobila v Dánsku v rokoch 1973 až 2015 a svojimi predpoveďami dokázala varovať ľudstvo pred budúcimi katastrofami. Susan má za úlohu zistiť, čo obsahovala správa z posledného zasadnutia komisie. Peter Hoeg sa radí medzi najpozoruhodnejších svetových spisovateľov, niektorí literárni kritici jeho diela označujú za dánsky magický realizmus. Je autorom bestselleru Cit slečny Smilly pre sneh. Hoeg žije v ústraní, vyhýba sa kontaktu s verejnosťou a jeho romány majú silné humánne posolstvo.

Číta: Zuzana Kapráliková Jurigová, pripravil: Dado Nagy

Efekt Susan waveform
0:00 5:41
Play Details

0 1027 0

Popular tracks from Slovart channel

Mŕtve dievča neklame

Mŕtve dievča neklame

Mŕtve dievča neklame waveform
0:00 5:53
8 4293 0
Vlk a dýka

Vlk a dýka

Vlk a dýka waveform
0:00 4:46
0 2034 0
Pán Prsteňov

Pán Prsteňov

Pán Prsteňov waveform
0:00 7:01
1 2007 0
Diabol v zrkadle

Diabol v zrkadle

Diabol v zrkadle waveform
0:00 6:14
7 2003 0

Latest tracks from Slovart channel

List zo záhrobia

List zo záhrobia

List zo záhrobia waveform
0:00 8:07
0 201 0
Krátke dni na zabíjanie

Krátke dni na zabíjanie

Krátke dni na zabíjanie waveform
0:00 6:13
0 504 0
Severská mytológia

Severská mytológia

Severská mytológia waveform
0:00 5:06
3 545 0