#Občianska: Základy práva | Právo - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Občianska: Základy práva | Právo
16.3.2023
0:00 12:56

Kolískou demokracie je Grécko, kde fungovala priama demokracia, čiže na chode krajiny sa mohli podieľať všetci občania. Medzi najstaršie príklady písaného práva patria Zákony 12-tich tabúľ, ktoré boli vystavené na rímskom fóre a ešte starší Chammurapiho zákonník z čias Mezopotámskej ríše. Symbolom práva je bohyňa Themis, ktorá je zobrazovaná ako žena so zaviazanými očami s mečom v jednej a váhami v druhej ruke. Znamená to, že pred právom sme si všetci rovní a trestu sa nevyhne nikto.

Tento podcast ti prináša Trnavská univerzita. Vyber si svoj obor a študuj v rodinnom prostredí malého Cambridgu. Viac info na truni.sk.

Viac info: www.schooltag.sk alebo instagram.com/schooltag.sk

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)