#Politológia: Referendum a národ v politike (občianska náuka) - Schooltag

#Politológia: Referendum a národ v politike  (občianska náuka)
15.9.2021
0:00 7:37

Referendum je nástrojom priamej demokracie. Povinné je v prípade, keď sa štát chystá vstúpiť, alebo vystúpiť z nejakého štátneho zväzku. Nesmie sa použiť pri otázkach týkajúcich sa základných ľudských práv a slobôd, štátneho rozpočtu, či v prípade daní a odvodov. Podnet na konanie referenda môže prísť aj od občanov, návrh však musí podpísať aspoň 350 000 ľudí. Výsledky referenda sú platné len vtedy, keď sa ho zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Na Slovensku už bolo 8 referend avšak len jedno bolo platné. Vieš ktoré?

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag

Nejnovější epizody podcastu Schooltag