#Občianska: Sociálne rozpory v spoločnosti a zneužívanie politického postavenia | Politológia - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Občianska: Sociálne rozpory v spoločnosti a zneužívanie politického postavenia | Politológia
4.10.2021
0:00 6:26

Sociálne konflikty boli v spoločnosti vždy prítomné. Môže ísť o tradičné konflikty, čo sú konflikty medzi vládnucou vrstvou a ovládanými. Potom sú tu moderné sociálne konflikty, ktoré vznikajú medzi troma spoločenskými vrstvami – hornou, strednou a dolnou vrstvou. Tieto vrstvy rozdeľujeme na základe toho, aký majú prístup k sociálnym zdrojom ako sú peniaze, či moc. Veľa sociálnych konfliktov vzniká aj na základe toho, že bohatí a mocní zneužívajú svoju moc. Povieme si niečo o korupcii, klientelizme a protekcii.

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)