Juraj Jurica

"A povedal im: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." (Mk 16, 15)

Epizody podcastu Juraj Jurica

Znovuobjavenie pôstu
23.3.2022
0:00 2:23
Nerobiť z vlastného srdca tržnicu
18.3.2022
Popolcová streda
16.3.2022
0:00 2:31
Existujú rôzne druhy slepoty
21.2.2022
Mať schopnosť nechať to tak
21.2.2022
Re-kreácia
21.2.2022
0:00 2:23
Zaľúbenie sa
19.1.2022
0:00 2:27
Skutočným ženíchom je Kristus
19.1.2022
Duchovný röntgen
19.1.2022
0:00 2:37
Nový rok
19.1.2022
0:00 8:25
Štedrosť a veľkorysosť
23.12.2021
0:00 2:19
Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta
23.12.2021
Nový a starý, moderný a tradičný
5.12.2021
Rodičia a ich deti
21.11.2021
0:00 2:27
Dušičkový čas
30.10.2021
0:00 2:01
Staroba, samota
30.10.2021
0:00 3:13
Starnutie, vyzrievanie
30.10.2021
0:00 3:12
Sv. František a ekológia
13.10.2021
0:00 2:28
Anjeli strážni
13.10.2021
0:00 2:28
Reč
19.9.2021
0:00 2:26
Duchovný zákon akcie a reakcie
13.9.2021
Každodenné hrdinstvo
13.9.2021
0:00 2:07