Juraj Jurica https://www.soundtier.com/juraj-jurica Mon, 25 Mar 2019 01:16:11 +0000 Mon, 25 Mar 2019 01:16:11 +0000 60 sk All rights reserved info@soundtier.com "A povedal im: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." (Mk 16, 15) "A povedal im: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." (Mk 16, 15) Juraj Jurica info@soundtier.com Juraj Jurica no https://dg8r4j3fqc0r3.cloudfront.net/11/root/1/1500.jpg Juraj Jurica https://www.soundtier.com/juraj-jurica 11-553 Stratiť čas s Bohom a získať večnosť Thu, 04 Oct 2018 05:21:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/stratit-c-as-s-bohom-a-zi-skat-vec-nost- 00:13:06 Juraj Jurica no Evanjelium podľa Marka 8, 27-35

]]>
11-540 Radosť Tue, 25 Sep 2018 12:17:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/radost 00:02:00 Juraj Jurica no Radosť by mala byť výsledkom našej modlitby, našej služby blížnemu a mala by mať svoj základ v pevnej viere, že náš Spasiteľ je s nami po všetky dni až do skončenia sveta.

]]>
11-526 Keď nám nejde karta Sat, 15 Sep 2018 08:30:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/ked-na-m-nejde-karta 00:11:04 Juraj Jurica no Evanjelium podľa Matúša 14, 22-33

]]>
11-521 (Naozajstný) KRST! Thu, 13 Sep 2018 04:34:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/krst-1 00:02:10 Juraj Jurica no Krst sa udeľuje iba ľuďom a nie je to iba ohraničená udalosť. Je to stav, v ktorom sa kresťan nachádza celý svoj život, vlastne celú svoju večnosť. Je to identita, ktorá z človeka - a iba z človeka - robí Božie dieťa.

]]>
11-511 Doba nostalgie po čistote Thu, 06 Sep 2018 04:38:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/doba-nostalgie-po-c-istote 00:09:14 Juraj Jurica no Evanjelium podľa Lukáša 4, 31-37

]]>
11-501 Naša viera je oveľa dôležitejšia ako naša inteligencia, kultúra, vzdelanie Tue, 28 Aug 2018 15:24:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/nasa-viera 00:09:50 Juraj Jurica no Pán Ježiš od nás nežiada niečo, čo by nám už predtým nebol dal, čo by nám predtým neukázal. On ako v nás veril ako prvý, on nám prvý dôveroval. Veril, že má zmysel prísť na Zem. Veril, že my sami dokážeme veriť.

Evanjelium podľa Matúša 16, 13-19

]]>
11-489 (Duchovná) Dehydratácia Fri, 24 Aug 2018 13:48:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/duchovna-dehydratacia 00:02:31 Juraj Jurica no Snažme sa rovnako často myslieť na náš telesný i duchovný smer. A starajme sa o "hydratáciu" našej duše práve tak ako nášho tela.

]]>
11-479 Vedieť požičať seba samých Thu, 16 Aug 2018 13:02:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/vediet-poz-ic-at-seba-samy-ch 00:08:52 Juraj Jurica no Evanjelium podľa Jána 12, 24-26

]]>
11-474 Kameň, špongia a plást medu... Tue, 14 Aug 2018 15:13:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/kamen-spongia-plast 00:02:07 Juraj Jurica no Skúsme našu dnešnú radosť nachádzať v našej nezištnej štedrosti a úprimnej veľkorysosti.

]]>
11-462 Všemohúci Boh nič nemusí... alebo musí? Thu, 09 Aug 2018 09:44:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/vs-emohu-ci-boh-nic-nemusi- 00:10:19 Juraj Jurica no Evanjelium podľa Matúša 8, 31-36

]]>
11-450 Premenenie Pána Mon, 06 Aug 2018 12:19:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/premenenie-pana-mp3 00:02:30 Juraj Jurica no Aké to asi bude v nebi? „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nesvtúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

]]>
11-439 Spomni si, aby si dovolenku svoju svätil Tue, 31 Jul 2018 08:39:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/spomni-si-aby-si-dovolenku-svoju-sva-til 00:09:53 Juraj Jurica no
  • nedeľa v Cezročnom období Evanjelium podľa Marka 6, 30-34
  • ]]>
    11-434 Ktorým smerom razíme naše chodníčky? Sun, 29 Jul 2018 05:38:00 +0000 https://www.soundtier.com/juraj-jurica/krtko 00:02:28 Juraj Jurica no Zdá sa, že často sa snáď aj bezmyšlienkovite pohybujeme v našich každodenných povinnostiach. Zamyslenie pre Rádio Lumen.

    ]]>