O jednom výrečnom nemom filme... - Biskup Jozef Haľko

O jednom výrečnom nemom filme...
1.11.2018
0:00 19:10

Prinášame homíliu, ktorá na Slávnosť všetkých svätých odznela v Slovenskom rozhlase. Americký herec Harold Loyd visiaci na ciferníku symbolizuje človeka zápasiaceho s časom, ako ho chce spomaliť aj urýchliť podľa momentálnej nálady. Návodom na použitie času je Ježišom predostretý identikit v podobe ôsmych blahoslavenstiev. Naplno ich žila Panna Mária, ktorá nás čaká v bráne neba.

Populární epizody podcastu Biskup Jozef Haľko

Nejnovější epizody podcastu Biskup Jozef Haľko