Najťažší kríž je ten neprijatý - Biskup Jozef Haľko

Najťažší kríž je ten neprijatý
14.9.2018
0:00 13:30

Homília z rannej omše v TV Lux, prednesená na Sviatok Povýšenia svätého Kríža v piatok 14. septembra 2018.

Populární epizody podcastu Biskup Jozef Haľko

Nejnovější epizody podcastu Biskup Jozef Haľko