SVÄTÁ OMŠA gestá, slová, symboly. Časť 23: Kázeň - homília. - Biskup Jozef Haľko

SVÄTÁ OMŠA  gestá, slová, symboly.  Časť 23: Kázeň - homília.
21.8.2020
0:00 12:09

V dvadsiatom treťom príhovore o slovách, gestách a symboloch svätej omše uvažujeme o postavení a dôležitosti kázne - homílie v rámci svätej omše.

Populární epizody podcastu Biskup Jozef Haľko

Nejnovější epizody podcastu Biskup Jozef Haľko