12 - číslo biblickej plnosti. - Biskup Jozef Haľko

12 - číslo biblickej plnosti.
8.7.2020
0:00 6:43

Dvanásť je symbolické aj aktuálne číslo, veď dvanásť bolo kmeňov Izraela, brán nebeského chrámu, apoštolov, rokov utrpenia chorej ženy, rokov vzkriesenej Jairovej dcéry...

Populární epizody podcastu Biskup Jozef Haľko

Nejnovější epizody podcastu Biskup Jozef Haľko