2. Nedeľa v cezročnom období o. Štálnik - Biblický komentár

2. Nedeľa v cezročnom období o. Štálnik
12.1.2021
0:00 18:48

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Populární epizody podcastu Biblický komentár

1. Adventná nedeľa o. Štálnik
24.11.2020
3. Adventná nedeľa o. Štálnik
14.12.2020
2. Adventná nedeľa o. Štálnik
4.12.2020
Nedeľa Krista Kráľa o. Štálnik
24.11.2020

Nejnovější epizody podcastu Biblický komentár

Krst Krista kráľa o. Štálnik
12.1.2021
0:00 17:17
Zjavenie Pána o. Štálnik
12.1.2021
0:00 20:11
2. Nedeľa po narodení Pána o. Štálnik
12.1.2021
Nedeľa sv. rodiny o. Štálnik
12.1.2021
0:00 18:27