AFTER LIFE #17 | Kamila Gamalová v rozhovoru s Marcelou Göttlichovou (ÚMK) - UTButebe

AFTER LIFE #17 | Kamila Gamalová v rozhovoru s Marcelou Göttlichovou (ÚMK)
5.12.2022
0:00 14:25

Kamča věří, že život by měl být pestrý a měl by se žít naplno, čemuž odpovídají i její profesní zkušenosti. Vždy se snaží, aby pro ni práce byla zároveň koníčkem. Nejvíce si užívá projekty, kde má možnost rozvíjet lidský talent a potenciál, propojit aktéry napříč různými obory, organizacemi, případně i národnostmi a následně společně pracovat na inovativních řešeních rozvíjejících naši společnost a podnikatelské prostředí. Vystudovala marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde nyní působí i jako pedagog. Její druhou alma mater je IDRAC – International School of Management ve francouzském Lyonu, kde získala titul MBA v oboru Business a Management.

Má řadu zkušeností s řízením mezinárodních projektů, organizováním kulturních a vzdělávacích akcí, participačním rozpočtem a celkově s projekty zaměřenými na rozvoj měst. Od roku 2010 působí jako projektový manažer Mezinárodního festivalu outdoorových filmů ve Zlíně. Zde rovněž pomáhala zakládat dnes již tradiční akci pro všechny kreativní duše s názvem Pecha Kucha Night Zlín. Mezi její nejvýznamnější mezinárodní projekty patří projekty spadající pod OP URBACT III, kde působí jako vedoucí expert a má na starosti odborné vedení a poradenství městům při přenosu dobré praxe na nejrůznější témata spojená s inovativním rozvojem měst.

Ale není to jenom práce, co naplňuje Kamčin život. Miluje cestování, a proto dlouhou dobu žila v zahraničí (Kanada, Francie atd.), kde vedle pracovních a studijních zkušeností ráda poznávala nová prostředí se všemi jejich specifiky. Získané poznatky pak následně zúročuje ve své práce.

O tom všem a možná i o něčem víc si v tomto novém díle absolventských podcastů Fakulty multimediálních komunikací Kamča povídala s PaedDr. Marcelou Göttlichovou, tak se připravte na pořádnou dámskou jízdu!

Populární epizody podcastu UTButebe

Nejnovější epizody podcastu UTButebe