Biskup Jozef Haľko https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko Thu, 25 Apr 2019 13:47:58 +0000 Thu, 25 Apr 2019 13:47:58 +0000 60 sk All rights reserved info@soundtier.com Kázne a zamyslenia Jozefa Haľka, pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy. Kázne a zamyslenia Jozefa Haľka, pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy. Biskup Jozef Haľko info@soundtier.com Jozef Haľko no https://dg8r4j3fqc0r3.cloudfront.net/12/root/2/1500.jpg Biskup Jozef Haľko https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko 12-932 Reparát po Golgote Thu, 25 Apr 2019 06:25:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/repar 00:15:39 Jozef Haľko no Učeníci, ktorí zutekali spod Ježišovho kríža, dostávajú novú šancu - vrátiť sa k Ježišovmu hrobu. Prázdnemu.

]]>
12-928 VSTAŤ Z MŔTVYCH V KOMUNIKÁCII Sat, 20 Apr 2019 15:37:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/zmrtvych 00:50:46 Jozef Haľko no Úplný prechod zo smrti do života sa musí odohrať v troch fázach: prechod od mŕtvej viery do živého prežívania Božej prítomnosti, potom prechod z mŕtvych medziľudských vzťahov do dynamizmu obetavej lásky, a v tom a cez to všetko oživenie aktívnej a iniciatívnej komunikácie, odvahy osloviť druhého a dať mu kus srdca aj cez obyčajný rozhovor. Nahrávka vznikla v Rádiu Lumen.

]]>
12-925 Hrdina z Notre Dame Fri, 19 Apr 2019 10:52:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/notredame 00:12:58 Jozef Haľko no Svet obletela fotografia tŕňovej koruny, ktorú z horiacej parížskej katedrály Notre Dame zachránil kaplán parížskych hasičov Jean-Marc Fournier. No najviac túžil zachrániť Ježiša z Bohostánku...

]]>
12-922 POSLEDNÉ SLOVO UKRIŽOVANÉHO Thu, 18 Apr 2019 12:56:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/posledne-slovo 00:20:25 Jozef Haľko no V predvečer veľkonočných troch dní sme u Františkánov rozjímali nad poslednou vetou Ježiša Krista, popraveného na kríži

]]>
12-917 Krížová cesta každodenného života Mon, 15 Apr 2019 14:23:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/kcdc2019 00:48:55 Jozef Haľko no Rozjímajte krížovú cestu na uliciach našich miest a obcí. Ani netušíte, koľko symbolov okolo nás poukazuje na nebo v srdci blížneho. Nahrávka vznikla v spolupráci s katolíckym Rádiom LUMEN

]]>
12-902 Nekameňuj nikoho Sat, 06 Apr 2019 20:45:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/5-postna-nedela 00:05:07 Jozef Haľko no Tvoj kameň zdvihnutý proti druhému je vlastne tvoje skamenelé srdce - obžalúva viac teba ako toho druhého...

]]>
12-901 HĹBKA TVOJEJ ĽÚTOSTI Fri, 05 Apr 2019 17:16:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/lutost1 00:08:25 Jozef Haľko no Ozajstná ľútosť nad hriechmi je viac ako búrlivá emócia, je to rozhodnutie - o minulosti aj budúcnosti...

]]>
12-855 Boh ti vracia dôstojnosť Mon, 01 Apr 2019 21:07:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/4-postna-nedela 00:05:27 Jozef Haľko no Vypočujte si pôstne rozjímanie nazvané "Boh ti vracia dôstojnosť", ktoré vzniklo v spolupráci s Rádiom Lumen a bolo odvysielané na 4. pôstnu nedeľu roku 2019.

]]>
12-839 Pôstne rozjímanie: "Dotyk rozhrešenia" Sun, 24 Mar 2019 08:28:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/3-postna-nedela 00:05:19 Jozef Haľko no Vypočujte si pôstne rozjímanie nazvané "Dotyk rozhrešenia", ktoré vzniklo v spolupráci s Rádiom Lumen a bolo odvysielané na 3. pôstnu nedeľu roku 2019.

]]>
12-838 Kázeň na zádušnej omši za spisovateľa a publicistu Imricha Kružliaka v Katedrále sv. Martina, 17. 3. 2019 Sun, 24 Mar 2019 08:04:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/kruzliakdef 00:14:20 Jozef Haľko no Vypočujte si kázeň, ktorá odznela na zádušnej omši za Imricha Kružliaka v Katedrále sv. Martina, 17. 3. 2019. Imrich Kružliak bol významná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života, redaktor, publicista, básnik katolíckej moderny, spisovateľ, historik a prekladateľ.

]]>
12-837 GPS: “Prepočítavanie” svedomia Fri, 22 Mar 2019 12:24:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/gpsdef-audio-extractor-net- 00:08:42 Jozef Haľko no Vypočujte si piatkovú kázeň z rannej omše vysielanej v TvLux. Ako nám v aute navigácia po zblúdení “prepočítava” trasu do správnej destinácie, tak nám aj svedomie po vybočení z Božej trasy signalizuje novú cestu do pravého cieľa.

]]>
12-834 7 SLOV JEŽIŠA KRISTA NA KRÍŽI: „HĽA, TVOJA MATKA“ Wed, 20 Mar 2019 21:58:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/hla-tvoja 00:17:55 Jozef Haľko no Vypočujte si príhovor o slovách Ukrižovaného "Hľa, tvoja matka", ktorý odznel na stredajšej mládežke u Františkánov.

]]>
12-833 Otčenáš a Eucharistia Wed, 20 Mar 2019 14:26:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/10-otc-euchddef 00:18:40 Jozef Haľko no Vypočujte si rozjímanie o tom, ako je Ježišova eucharistická prítomnosť odpoveďou Boha na modlitbu Otčenáša.

]]>
12-818 Deviata (9) meditáciu o modlitbe Otčenáša, o prosbe "NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA.." Tue, 12 Mar 2019 21:03:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/9-neuvod-nas 00:24:45 Jozef Haľko no Vypočujte si deviatu (9) meditáciu o modlitbe Otčenáša, o prosbe "NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA.." Nahrávky vznikli počas duchovných cvičení v Nimnici v roku 2015

]]>
12-815 Hladní po komunikácii Tue, 12 Mar 2019 19:39:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/190311-halko-post2019new-1 00:31:23 Jozef Haľko no Ježiš sa stotožňuje s hladnými, nielen s hladnými po materiálnom jedle, ale aj s tými, ktorí trpia komunikačnou podvýživou. Vykročiť zo seba a osloviť druhého je cesta k reštartu spoločenstva.

]]>
12-806 Pôst nie je zbožný detox Sun, 10 Mar 2019 08:38:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/biskup-halko-1-postna-nedela-190310 00:05:09 Jozef Haľko no Vypočujte si homíliu nazvanú "Pôst nie je zbožný detox". V spolupráci s Rádiom Lumen budeme každú nedeľu prinášať zamyslenie nad nedeľným pôstnym evanjeliom, ktoré Rádio Lumen odvysiela v nedeľu ráno po 8.00 hodine v rámci "Ranného spojenia".

]]>
12-805 Krížová cesta viery Fri, 08 Mar 2019 21:51:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/kcdom 00:40:28 Jozef Haľko no Vypočujte si "Krížovú cestu viery" z pera kňaza Mariána Sivoňa, ktorú sme v piatok večer po Popolcovej strede rozjímali v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

]]>
12-804 Pápež Pius XII.: pravda a mýtus Fri, 08 Mar 2019 16:17:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/piusdef 00:18:10 Jozef Haľko no Svedectvá židovských osobností a židovských organizácií vrhajú pravé svetlo na zodpovednosť pápeža Pia XII. v súvislosti s holokaustom.

]]>
12-801 Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví Mon, 04 Mar 2019 21:59:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/vyhlasenie 00:04:01 Jozef Haľko no V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici sa v pondelok 4. marca 2019 uskutočnilo historicky druhé stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví prijali vyhlásenie, ktoré v podobe MP3 zverejňujem v plnom znení.

]]>
12-793 DOBRO JE MOST K NEVERIACIM Thu, 28 Feb 2019 21:51:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/neveri 00:15:36 Jozef Haľko no Na stredajšej mládežke u Františkánom sme uvažovali o spolupráci s tými, ktorí konajú skutočné dobro, no Boha ešte nepoznajú, ba možno ho zatiaľ aj odmietajú...

]]>
12-789 Ôsma (8) meditácia o modlitbe Otčenáša: "ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY..." Tue, 26 Feb 2019 14:55:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/8-odpust- 00:22:55 Jozef Haľko no Vypočujte si ôsmu (8) meditáciu o modlitbe Otčenáša, o prosbe "ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY..." Nahrávky vznikli počas duchovných cvičení v Nimnici v roku 2015

]]>
12-783 Odpustiť ohováranie? Sun, 24 Feb 2019 21:50:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/odpustit 00:20:46 Jozef Haľko no V nedeľnej homílii na omši v Univerzitnom pastoračnom centre sme rozjímali o odpustení zrady: jedna kamarátka ohovárala Gabiku, hoci sa jej pri osobnom styku usmievala do tváre...

]]>
12-779 Laici, Cirkev, hierarchia Fri, 22 Feb 2019 22:29:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/laici1 00:29:22 Jozef Haľko no Aké by mali byť vzťahy v Cirkvi? Laici a kňazi sa vzájomne potrebujú, ich aktivity sa vzájomne podmieňujú, nevyhnutný je medzi nimi vzájomný rešpekt a prajnosť. Svätý Augustín vyznal: "Pre vás som biskup, s vami som kresťan".

]]>
12-774 Siedma (7) meditácia o modlitbe Otčenáša: "CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ..." Tue, 19 Feb 2019 13:08:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/7-chlieb-nas- 00:24:22 Jozef Haľko no Vypočujte si siedmu (7) meditáciu o modlitbe Otčenáša, v ktorej prosíme: "CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ NÁM DNES". Nahrávky vznikli počas duchovných cvičení v Nimnici v roku 2015

]]>
12-771 Rande: v správnom čase na správnom mieste Sun, 17 Feb 2019 15:26:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/zalub1 00:14:56 Jozef Haľko no Túto nedeľu sme na púti zaľúbených v Šaštíne uvažovali o skutočnej láske a spoločnom putovaní s Ježišom a a k Ježišovi.

]]>
12-767 Duchovný rozbor symbolov filmu POKÁNIE (1984) Sat, 16 Feb 2019 08:57:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/pokanieaudio 00:26:22 Jozef Haľko no V bratislavskom Kine Lumiére sa uskutočnilo premietanie slávneho filmu Pokánie, ktorý v roku 1984, čiže ešte v čase komunistického režimu, nakrútil gruzínsky scenárista a režisér Tengiz Abuladze. Po filme som predniesol duchovnú analýzu filmového diela.

]]>
12-760 Lurdské uzdravenia Mon, 11 Feb 2019 22:21:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/lurdy1 00:18:42 Jozef Haľko no Homília prednesená v bratislavskom Kostole Milosrdných bratov pri príležitosti Svetového dňa chorých v pondelok 11. februára 2019.

]]>
12-757 Pastiersky list arcibiskupa Stanislava Zvolenského o kňazských povolaniach Sun, 10 Feb 2019 22:37:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/plsz 00:08:03 Jozef Haľko no Vypočujte si zvukovú verziu Pastierskeho listu arcibiskupa Stanislava Zvolenského o kňazských povolaniach, ktorý sa v nedeľu 10. februára čítal vo všetkých kostoloch Bratislavskej arcidiecézy

]]>
12-753 SPOMAĽ! Fri, 08 Feb 2019 10:03:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/spomal--1 00:08:42 Jozef Haľko no V každom aute možno šliapnuť na brzdu či plyn. Brzda bez plynu by auto spomaľovala, no plyn bez brzdy by mnohých ohrozoval. Tak je to aj vo vzťahoch, treba vedieť, kedy zrýchliť, kedy spomaliť.

]]>
12-748 Šiesta (6) meditácia o modlitbe Otčenáša: "BUĎ VÔĽA TVOJA". Tue, 05 Feb 2019 17:29:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/6-bud-vola- 00:27:25 Jozef Haľko no Šiesta (6) meditácia o modlitbe Otčenáša: "BUĎ VÔĽA TVOJA". Nahrávky vznikli počas duchovných cvičení v Nimnici v roku 2015

]]>
12-745 Bez zdroja niet svetla Sun, 03 Feb 2019 09:15:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/kontaktuj 00:23:50 Jozef Haľko no Počas prvej februárovej soboty sme v Šaštíne rozjímali o Božom svetle, ktoré nemôžeme rozdávať skôr, ako sa kvalitne nenapojíme na Zdroj, a to s poriadne očistenými kontaktmi...

]]>
12-739 Piata (5) meditácia o modlitbe Otčenáša: "PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE". Tue, 29 Jan 2019 14:31:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/5-prid-kralovstvo-def 00:27:56 Jozef Haľko no Piata (5) meditácia o modlitbe Otčenáša: "PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE". Nahrávky vznikli počas duchovných cvičení v Nimnici v roku 2015

]]>
12-728 Nepozdraviť človeka? Sun, 27 Jan 2019 22:22:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/upc-1 00:16:52 Jozef Haľko no Započúvajte sa do kázne o vnútornej misii, o ľuďoch blízkych a súčasne srdcom vzdialených, o láske k nim a túžbe ponúknuť im Ježiša.

]]>
12-723 Kto sa "zmestí" do neba? Wed, 23 Jan 2019 21:21:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/almuznik 00:14:42 Jozef Haľko no Počas omše na sviatok svätého Jána Almužníka v bratislavskej Katedrále sv. Martina za účasti kresťanských podnikateľov a manažerov sme rozjímali o tom, kto vlastne a ako dosiahne po smrti plnosť Božej prítomnosti.

]]>
12-721 Štvrtá (4) meditácia o modlitbe Otčenáša: “Posväť sa meno tvoje" Tue, 22 Jan 2019 16:06:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/4-posvat-sa-menodef 00:24:21 Jozef Haľko no Štvrtá (4) meditácia o modlitbe Otčenáša: “Posväť sa meno tvoje”. Nahrávky vznikli počas duchovných cvičení v Nimnici v roku 2015

]]>
12-718 Láska hory prenáša Fri, 18 Jan 2019 08:40:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/laska-hory-audio-extractor-net-1 00:11:28 Jozef Haľko no V piatkovom čítaní z Biblie niesli štyria ľudia jedného chromého človeka, aby Ježiša poprosili o jeho uzdravenie. Keďže ho mali radi a chceli mu pomôcť, nemohla ich zastaviť nijaká prekážka.

]]>
12-717 Najväčší Slovák Titus Wed, 16 Jan 2019 09:11:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/titus1 00:11:33 Jozef Haľko no V sobotu večer sme si svätou omšou pripomenuli 50 rokov od smrti mučeníka komunizmu a blahoslaveného saleziána Titusa Zemana. Počas kázania som bol v koncoch s hlasivkami, čo som mohol preciťovať aj ako akýsi symbol utrpenia kňazov, ktorým chceli komunisti zapchať ústa pri ohlasovaní Kristovho Evanjelia...

]]>
12-716 Tretia (3) meditácia o modlitbe Otčenáša: “KTORÝ SI NA NEBESIACH”. Tue, 15 Jan 2019 14:56:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/3-na-nebesiachdef 00:23:01 Jozef Haľko no Tretia (3) meditácia o modlitbe Otčenáša: “KTORÝ SI NA NEBESIACH”. Nahrávky vznikli počas duchovných cvičení v Nimnici v roku 2015

]]>
12-703 Spravovanie času Fri, 11 Jan 2019 07:48:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/cas2def 00:38:29 Jozef Haľko no Čas je Boží dar na rozbalenie a rozdávanie. Mierou zmysluplného využitia času je miera lásky vo všetkých činnostiach. O tom sú state aj v Biblii.

]]>
12-699 Druhá meditácia o modlitbe Otčenáša: “NÁŠ”. Mon, 07 Jan 2019 21:25:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/2-nas-def 00:25:29 Jozef Haľko no Druhá meditácia o modlitbe Otčenáša: “NÁŠ”. Nahrávky vznikli počas duchovných cvičení v Nimnici v roku 2015

]]>
12-697 M. R. Štefánik: “Mám dosť ateizmu!” Fri, 04 Jan 2019 09:50:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/stefanik-audio-extractor-net- 00:13:02 Jozef Haľko no Politik a vedec Milan Rastislav Štefánik prešiel vo svojom živote od hlbokej viery až po hranice ateizmu. On, podobne ako žiaci Jána Krstiteľa, sústavne a bolestne hľadal Boha a pýtal sa, kde býva. A pýtal sa, či vôbec jestvuje.

]]>
12-694 1. meditácia o modlitbe Otčenáša: “OTČE”. Tue, 01 Jan 2019 15:00:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/1-otce 00:25:51 Jozef Haľko no Prvá meditácia o modlitbe Otčenáša: “OTČE”. Nahrávky vznikli počas duchovných cvičení v Nimnici v roku 2015

]]>
12-692 Keď 9000 detí zabolel rozvod Sun, 30 Dec 2018 21:12:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/deti4-1 00:21:40 Jozef Haľko no V roku 2015 zažilo na Slovensku 9000 detí rozvod svojich rodičov. Môže byť sviatok Svätej rodiny impulzom pre riešenie tejto situácie?

]]>
12-680 Od jasieľ ku krížu Mon, 24 Dec 2018 20:48:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/pod-lupou-vianoce-audio-extractor-net- 00:37:37 Jozef Haľko no Vypočujte si MP3 verziu rozhovoru pre Západoslovenskú televíziu, kde sme s pani redaktorkou Ľubou Lesnou hovorili o tom, ako súvisia jasle a kríž.

]]>
12-671 Tajomstvo aktívneho čakania Wed, 19 Dec 2018 22:20:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/rusovce2def 00:18:15 Jozef Haľko no V druhom rozjímaní duchovnej obnovy vo farnosti Rusovce sme meditovali o aktívnom čakaní s otázkou "čo máme robiť?". Kľúčom je živá viera v Božie pôsobenie v nás a cez nás.

]]>
12-670 Kresťanom v každej profesii Wed, 19 Dec 2018 20:46:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/rusovce1def 00:21:32 Jozef Haľko no V rámci duchovnej obnovy vo farnosti Rusovce sme v prvej meditácii hovorili o tom, že kresťanom možno byť v každej profesii, veď Ježiš mal taký postoj aj voči profesiám ľudí okolo seba. Nemali ich opúšťať, ale napĺňať.

]]>
12-667 Dať všetko, mať všetko Mon, 17 Dec 2018 08:58:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/dat-vsetko-mat-vsetko 00:30:45 Jozef Haľko no Ježiš dal všetko, dal sa nám celý bezo zvyšku - vrátane vlastného života, a tak nám ponúka plnosť života. Ponúka plnosť, ale od nás závisí, nakoľko zdvihneme rolety nášho srdca, aby nás zalialo Jeho svetlo.

]]>
12-650 Ide o každého, o všetkých, o všetko Tue, 11 Dec 2018 13:56:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/vsetk1 00:15:48 Jozef Haľko no Ježiš hľadá všetkých, každého jednotlivo v jeho intimite, lebo ide o všetko, o život na zemi aj po smrti. Nie sme anonymné stádo oviec, ale jedineční ľudia milovaní Bohom už na zemi a Ním očakávaní po poslednom výdychu.

]]>
12-649 Ruky kňaza pri Otčenáši Mon, 10 Dec 2018 07:44:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/uprimnost 00:21:06 Jozef Haľko no Vypočujte si homíliu prednesenú v nedeľu 9. decembra v UPC na tému gesta rozpažených rúk pri modlitbe Otčenáša, ktorým kňaz vyprosuje spoločenstvu zjednotenie v Kristovi

]]>
12-642 Reštartuj s Máriou Thu, 06 Dec 2018 19:36:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/restartuj-s-mariou- 00:27:44 Jozef Haľko no Dnes slávime Nepoškvrnené počatie Panny Márie v lone jej matky Anny, ktorým Boh Stvoriteľ reštartoval dejiny ľudskej civilizácie. Mária sa stala nepoškvrnenou Matkou nového Adama, Ježiša Krista, z ktorého sa narodilo nové pokolenie Božích synov a dcér.

]]>
12-641 Kríž alebo brmbolec? Wed, 05 Dec 2018 22:11:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/kriz-ci-brmbolec1 00:06:08 Jozef Haľko no Vypočujte si mikulášsku úvahu o tom, či je svätý Mikuláš viac ako darčekový agent a či smie deti aj na niečo upozorniť...

]]>
12-630 Ruženec a eštébák Thu, 29 Nov 2018 17:07:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/ruzenec1 00:15:14 Jozef Haľko no Na mládežke u Františkánov sme včera rozjímali o odvahe prameniacej z viery v Božiu prítomnosť. Vypočúvajúcich eštébákov vytáčalo, keď sa ich obeť modlila ruženec. Prežívanie Božej prítomnosti cez modlitbu je zdrojom sily vytrvať s rovnou chrbticou. Platí to aj pre drobné ústrky každodenného života za jasný názor a pevný postoj. Modlitba dodáva odvahu, lásku a zotrvanie v pravde.

]]>
12-617 Po voľbách realizačné vytriezvenie Fri, 16 Nov 2018 11:07:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/povolbach-audio-extractor-net- 00:10:24 Jozef Haľko no Z predvolebných plagátov sa na nás stále usmievajú dnes už víťazní ale aj vyradení kandidáti. Víťazi teraz prejdú testom hodnovernosti, či svoje sľuby mysleli vážne - ako službu občanom. Nech neustrnú skamenení ako Lótova žena ani v minulosti ani v budúcnosti, lebo len prítomnosť je výzvou k dobrým rozhodnutiam s dobrým úmyslom.

]]>
12-607 V kostole sa nekšeftuje... Fri, 09 Nov 2018 13:52:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/biznis-audio-extractor-net- 00:09:49 Jozef Haľko no Keď Ježiš vyhnal kšeftárov z kostola, jeho napomenutie platí dodnes. Medzi nich totiž patrí birmovanec, ktorý v skutočnosti nečaká Ducha, ale aj politik, ktorý sa v kostole zviditeľňuje pred voľbami, ba aj každý člocvek, ktorý v chráme hľadá viac seba ako Boha.

]]>
12-597 Kto ťa čaká v poslenej bráne? Fri, 02 Nov 2018 10:41:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/matkabrana 00:09:24 Jozef Haľko no Vypočujte si homíliu, ktorá na Pamiatku všetkých verných zosnulých odznela v TV Lux. Ježiš sa dnes predstavuje ako cesta, pravda a život, lebo cesta bez pravdy je chaos, no aj pravda bez cesty je pasivita. Mária dokázala kráčať v pravde, svoju dramatickú životnú cestu riadila podľa jedinečnej nemennej Božej Pravdy. Ona nás nielen čaká v bráne neba, ale nás aj sprevádza k nej.

]]>
12-594 O jednom výrečnom nemom filme... Thu, 01 Nov 2018 10:46:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/loyddef-1 00:19:10 Jozef Haľko no Prinášame homíliu, ktorá na Slávnosť všetkých svätých odznela v Slovenskom rozhlase. Americký herec Harold Loyd visiaci na ciferníku symbolizuje človeka zápasiaceho s časom, ako ho chce spomaliť aj urýchliť podľa momentálnej nálady. Návodom na použitie času je Ježišom predostretý identikit v podobe ôsmych blahoslavenstiev. Naplno ich žila Panna Mária, ktorá nás čaká v bráne neba.

]]>
12-588 Všetci potrebujeme Braillovo písmo... Mon, 29 Oct 2018 13:11:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/brailledef 00:16:53 Jozef Haľko no Vypočujte si homíliu prednesenú v Univerzitnom pastoračnom centre poslednú októbrovú nedeľu. Vynálezca slepeckého Braillovho písma Louis Braille nás učí nezlomnej vytrvalosti pretavovať naše handicapy na prospech mnohým iným trpiacim ľuďom. Náš záchranca Ježiš pri uzdravení slepcov túto nedeľu postupoval cez tri etapy: najprv nám otvoril pohľad na náš REÁLNY stav cez osoby, ktoré slepca Bartimeja od neho odháňali , následne ukázal IDEÁL, keď ho dal zavolať a napokon predostrel MANUÁL v podobe uzdraveného nevidomého, ktorý za ním, Ježišom, kráča po ceste smerom do cieľa.

]]>
12-580 Riziká masového kresťanstva Fri, 19 Oct 2018 14:18:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/riziko-audio-extractor-net- 00:10:15 Jozef Haľko no Rizikom masového kresťanstva je strata vedomia vlastnej osobnej zodpovednosti za prežívanie viery. Ježiš kritizuje vonkajškovosť, pokrytecké stavanie na počtoch a štatistikách. Svet nezmeníme inak ako prežívaním dobroprajnej lásky uprostred každodenných stretnutí.

]]>
12-573 Chcel Ježiš Cirkev? Mon, 15 Oct 2018 21:54:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/preco-cirkev1 00:35:07 Jozef Haľko no Ježiš počas svojho života urobil niekoľko symbolických giest a povedal viacero slov, z ktorých vyplýva jeho vôľa dať vzniknúť Cirkvi. Je to Božsko -ľudská ustanovizeň, ktorá v dejinách mohla urobiť veľa chýb, no predsa ju Boh drží, aby ohlasovala jeho evanjelium a krstila deti pre Božie kráľovstvo.

]]>
12-560 Tri zdroje Františkovho pokoja Thu, 04 Oct 2018 20:51:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/frantdef 00:21:55 Jozef Haľko no V homílii na sviatok svätého Františka sme v bratislavskom Františkánskom kostole rozjímali o františkánskom pozdrave "Pokoj a dobro". Čo bolo zdrojom vnútorného pokoja sv. Františka? Božia prítomnosť, úplná a slobodná odpútanosť a odvaha spraviť rozhodnutie. Postoje tak aktuálne aj dnes.

]]>
12-541 S Ježišom na cestách: TU a TERAZ Thu, 27 Sep 2018 08:42:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/ofm1- 00:21:39 Jozef Haľko no Príhovor na mládežníckej omši u bratislavských Františkánov o tom, čo je a čo nie je podstatné na cestách života (26. septembra 2018)

]]>
12-536 Ani nadradený, ani ukomplexovaný Fri, 21 Sep 2018 09:04:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/porov1-audio-extractor-net- 00:03:25 Jozef Haľko no Apoštoli sa hádali, kto z nich je väčší. Neustála snaha porovnávať sa s druhými spôsobuje v človeku celoživotný nepokoj. Normou nášho správania je iba Božie pozvanie maximalizovať naše talenty v službe Bohu a ľuďom naokolo.

]]>
12-535 Ježiš ukazuje aj na teba Fri, 21 Sep 2018 08:56:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/dotyk1-audio-extractor-net- 00:08:48 Jozef Haľko no Na Caravaggiovom obraze "Povolanie sv. Matúša" Ježiš ukazuje prstom na mýtnika Matúša a všetkých zalieva jeho svetlo. Ukazuje na každého z nás, aby sme s Matúšom vstali a nasledovali Majstra.

]]>
12-530 Jediná Miss Universe: Mária z Nazareta Tue, 18 Sep 2018 06:26:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/miss2 00:10:23 Jozef Haľko no Príhovor z polnočnej omše Slávnosti Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne 15. septembra 2018

]]>
12-524 Najťažší kríž je ten neprijatý Fri, 14 Sep 2018 08:00:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/kriz-audio-extractor-net- 00:13:30 Jozef Haľko no Homília z rannej omše v TV Lux, prednesená na Sviatok Povýšenia svätého Kríža v piatok 14. septembra 2018.

]]>
12-523 Úsmev seniorov ako dar Fri, 14 Sep 2018 07:36:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/seniori 00:20:22 Jozef Haľko no Homília z púte seniorov, ktorá odznela v Šaštíne vo štvrtok 13. septembra 2018

]]>
12-484 Dve zdravé "éčka" Večere Pánovej Sun, 19 Aug 2018 16:20:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/eckadef3 00:17:12 Jozef Haľko no Pri stravovaní sa často pozeráme na obaly potravín, či nám na nich uvedené "éčka" nemôžu uškodiť. Kým v potravinách ide o prísady, farbivá a emulgátory, dve "éčka" Večere Pánovej sú podstatou pokrmu: Evanjelium + Eucharistia.

]]>
12-481 Pastiersky list o príprave na blahorečenie Anky Kolesárovej Sat, 18 Aug 2018 15:06:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/planka-def 00:08:32 Jozef Haľko no V sobotu 1. septembra 2018 bude v Košiciach blahorečená Anna Kolesárová, obeť sovietskeho vojaka, ktorému sa vzoprela. Pastiersky list pozýva na aktívnu účasť na tejto slávnosti, aj na realizáciu jej odkazu v modernej spoločnosti.

]]>
12-463 Kto je to "môj ex"? Fri, 10 Aug 2018 09:46:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/mojex1-audio-extractor-net- 00:11:17 Jozef Haľko no Slovné spojenie „môj ex“ vyjadruje bolesť z rozchodu s človekom, ktorý bol kedysi blízko, čiže „môj“, ale teraz je už ďaleko, vskutku je „ex“, „je bývalý“. Mnoho vzťahov krachuje na neochote partnerov obetovať sa jeden druhému a tak sa zrieknuť vlastných plánov a predstáv. Svätý Vavrinec staval Boha na prvé miesto, preto vedel milovať ľudí obetavou láskou.

]]>
12-461 Kríza: autority - identity - priority Thu, 09 Aug 2018 07:50:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/identity 00:23:20 Jozef Haľko no Príhovor na mariánskej púti v Gaboltove (2018). Dôsledkom krízy autority je aj osobný pocit dezorientácie a prázdnoty, kríza identity. S tým ide ruka v ruke tretia kríza priority, neschopnosť voliť ťažké cesty podľa kritéria pravdy. Slová, ktoré vyslovila Ježišova Matka Mária, uzdravujú a liečia tieto krízy.

]]>
12-460 Skutoční hrdinovia Tour de France Thu, 09 Aug 2018 07:44:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/skutocni-hrdinovia-tour-de-france 00:10:54 Jozef Haľko no Cez pútnické mesto Lurdy tento rok prešiel okrem zástupu chorých ľudí aj pelotón Tour de France. Kto je skutoční hrdina? Človek preslávený svojim telesným výkonom, alebo telesne postihnutý človek prinášajúci denne svoju tichú obetu?

]]>
12-459 Pitný režim duše Thu, 09 Aug 2018 07:26:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/pitny-rezim-duse 00:03:22 Jozef Haľko no "Kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť." (Jn 6, 35) Ako bez vody neprežije telo - pričom telo je symbolom duše - ani duša neprežije bez duchovnej tekutiny z prameňov života. Ježiš sľubuje Samaritánke, hoci stoja pri studni, že len on jej môže dať vodu, po ktorej už nikdy nebude smädná.

]]>
12-449 Nájdi svoju pevninu Mon, 06 Aug 2018 08:29:00 +0000 https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/najdi-svoju-pevninu 00:23:56 Jozef Haľko no Život je ako plavba na lodi, občas akoby na Titaniku. Treba mať odvahu zakričať, že pevnina, Ježiš, je blízko. Tak sa stávame svetlom v tme a majákom morskej búrky. Kormidlo udržím iba s pomocou hrdinov ducha, ktorí ukázali, že majú pevnú pôdu pod nohami. Katechéza O2H byť mladým teraz z Národného stretnutia P18 v Prešove.

]]>