Redemptoristi

„Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.“ (Ž 130, 7) Podcast rehole redemptoristov provincie Bratislava - Praha. Zamyslenia, kázne a rozhovory.

Epizody podcastu Redemptoristi

Svätej Kláry (P. Jozef Mihok CSsR)
11.8.2021
Zoslanie Ducha Svätého (P. Jozef Mihok CSsR)
23.5.2021