Dominik Dán - Smrť na druhom brehu waveform
0:00 10:26