Michal Hvorecký - Hvorecký číta Spamäti a Naum waveform
0:00 5:52