Michal Hvorecký - Hvorecký číta Spamäti a Naum waveform
0:00 0:05:52