#Gramatika - Jazykové štýly a štylotvorné činitele - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Gramatika - Jazykové štýly a štylotvorné činitele
4.12.2022
0:00 7:51

Keď sa rozhodneme použiť nejaký jazykový štýl, znamená to, že si s určitým zámerom vyberáme rôzne jazykové a mimojazykové prostriedky. V slovenčine rozlišujeme šesť druhov jazykových štýlov - a to: hovorový, umelecký, administratívny, publicistický, náučný a rečnícky jazykový štýl. Poďme si k nim povedať niečo bližšie, nech ich vieš identifikovať a vedome aj používať.  Začneme tým najľahším, hovorovým štýlom. Hovorový štýl používame na dennej báze, nemá nijaké prísne pravidlá, využíva hovorové aj nespisovné slová a rôzne jednoslovné alebo univerzálne pomenovania ako „hento, toto, ono“, keď si nevieš spomenúť na to, ako sa niečo volá.  Administratívny štýl je už čosi iné. Využíva sa v úradnom styku a vyžaduje si presnosť, stručnosť a vecnosť. Medzi žánre administratívneho štýlu patrí napríklad úradný list, rôzne žiadosti, tlačivá a formuláre, objednávky, a tak ďalej.  Ďalej je tu náučný, alebo aj odborný štýl, ktorý sa používa vo vedeckom a vzdelávacom prostredí. Dá si záležať na presnosti, odbornosti, na používaní termínov, čiže rôznych odborných výrazov. Medzi základné žánre náučného štýlu patrí napríklad výklad, referát, prednáška, záverečná práca, či štúdia.  Viac o jazykových štýloch a štýlotvorných činiteľoch sa dozvieš v dnešnom podcaste.

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Gramatika - Rečnícky štýl
15.12.2022
0:00 8:15
#Gramatika -  Umelecký štýl
13.12.2022
0:00 7:34
#Gramatika - Publicistický štýl
12.12.2022