#Čitateľský denník: Božena Slančíková Timrava - Ťapákovci - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Čitateľský denník: Božena Slančíková Timrava - Ťapákovci
3.11.2022
0:00 8:32

Božena Slančíková-Timrava sa narodila v roku 1867 v Polichne, vtedy ešte v Rakúsko-Uhorsku, a umrela v roku 1951 ako 84-ročná, takže si toho prežila vcelku dosť. Jej otec bol evanjelický farár a mala desať súrodencov. Len si to predstavte. Ale literatúru mali v rodine, keďže viacero z nich sa neskôr venovalo písaniu: Timrava spolu so sestrou chvíľu vydávala literárny časopis. Učil ju otec, chodila do meštianskej školy a nikdy sa nevydala. V tej dobe bolo, bohužiaľ, ťažké byť slobodnou ženou a celý život čelila finančným problémom. Istú dobu robila spoločníčku jednej vdove, neskôr na krátky čas pracovala v Slovenskom národnom múzeu. Napokon našla zamestnanie v materskej škole. Timrava bola očividne úžasná pozorovateľka: vo svojich dielach skvele vystihla ľudí a ich osobnosti a nebála sa kritizovať spoločenské ani politické problémy. Veľmi osviežujúci je jej postoj k láske, ktorý pravdepodobne súvisel s tým, že sa nikdy nevydala: Ak sa v jej dielach objavuje ako motív, ide o zištný cit. Manželstvo jej postavy vidia ako čisto pragmatické, je pre nich len spôsobom, ako sa čo najlepšie zabezpečiť. Dnes sa spolu pozrieme na Ťapákovie domácnosť.

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)