#Gramatika - Zvukové roviny jazyka: fonetika a fonológia - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Gramatika  - Zvukové roviny jazyka: fonetika a fonológia
21.11.2022
0:00 9:00

Najmenšou jednotkou fonetiky, čiže vedy, ktorá skúma zvykovú stavbu jazyka, je hláska. Hláska je zároveň konkrétnou realizáciou fonémy, čo je základná jednotka fonológie. A teraz si poďme spolu v rýchlosti zopakovať systém slovenských hlások.  Každá hláska je v slovenčine označená jedným písmenom, okrem hlások dz, dž a ch. Hlásky delíme na spoluhlásky a samohlásky a rozdiel medzi nimi je v tom, že samohlásky, alebo vokály, sú vlastne tóny, vyslovujeme ich bez prekážky. Na druhej strane spoluhlásky, konsonanty, vznikajú tak, že vzduchu kladieme do cesty rôzne prekážky, sú to vlastne šumy. Samohlásky delíme na krátke a dlhé a na dvojhlásky ia, ie, iu, ô. Spoluhlásky delíme na tvrdé, mäkké a obojaké, ktoré si určite pamätáte kvôli vybraným slovám: b, m,  p,  r,  v,  z,  s,  f. Spoluhlásky sa delia aj podľa znelosti na znelé párové (b, d,  ď, g,  dz, dž, z,  ž, h,  v), neznelé párové (p, t,  ť, k,  c,  č, s,  š, ch, f) a znelé nepárové, alebo zvučné (m, n,  ň, l,  ĺ, ľ, r,  ŕ, j). Viac sa o fonetike, fonológii a prozodických vlastnostiach reči dozvieš v našom Schooltag podcaste. Tak nezabudni dať odber na Spotify a follow na Instagrame, aby ti nič neuniklo.

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)