#Občianska: Ekonomická integrácia | Ekonomika - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Občianska: Ekonomická integrácia | Ekonomika
14.3.2022
0:00 8:42

Pod pojmom ekonomická integrácia rozumieme zjednocovanie a vzájomné prepájanie štruktúr jednotlivých národných ekonomík. Takýto proces je v dnešnej dobe nevyhnutný: prináša mnoho výhod, a ocitnúť sa na globálnom trhu osamote a bez partnerov môže byť desivé. Ekonomická integrácia môže fungovať na mikro, alebo makroekonomickej úrovni. Na mikroekonomickej úrovni ide o medzištátnu spoluprácu počas predvýrobného procesu, vo sfére výroby samotnej, a v oblasti odbytu.

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)