#Gramatika - Druhy viet - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Gramatika - Druhy viet
10.11.2022
0:00 8:13

Nie je veta ako veta. Jazyk má melódiu, vďaka striedaniu dlhých a krátkych viet, jednoduchých viet a súvetí. Tie sa delia na mnoho ďalších typov, na základe toho, aký vzťah medzi sebou majú jednotlivé vety. Veta je syntaktická jednotka s uceleným významom, má nejaké gramatické usporiadanie a je intonačne uzavretá, čo znamená, že na konci je napríklad bodka. Podľa zloženia vety delíme na jednoduché vety a súvetia. Jednoduché vety majú len jeden prisudzovací sklad, napríklad veta Mama varí, alebo vetný základ, napríklad zvolanie Stoj! Ale súvetia sú zložením viacerých viet a majú teda dva a viac prisudzovacích skladov alebo vetných základov. Viac ti už ale prezradí náš podcast.

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)