#Gramatika - Vetné členy a sklady - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Gramatika - Vetné členy a sklady
7.11.2022
0:00 8:57

Dnes budeme hovoriť o vetných členoch a skladbe, čiže o syntaxi. Zopakujeme si, čo je podmet a prísudok, čiže základné vetné členy, a prejdeme si aj vedľajšie, rozvíjacie vetné členy ako napríklad predmet či príslovkové určenie. Vysvetlíme si aj členenie viet, podraďovacie i priraďovacie súvetia. Syntax je jazykovedná disciplína, ktorá skúma, ako sa slová skladajú do viet, a potom ako tieto vety tvoria text, čo už je ale nadvetná syntax. Ako keď skladáte puzzle. Základnou, stavebnou jednotkou vety je vetný člen. Vetnými členmi sa stávajú plnovýznamové slovné druhy, alebo slovné druhy, ktoré ich zastupujú, či na ne odkazujú. Neplnovýznamové slovné druhy ako predložky, spojky a častice nemôžu zastupovať úlohu vetného člena. Vetné členy sú navzájom prepojené skladmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o jednotlivých dielikoch syntaktického puzzle, počúvajte nás!

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)