#Gramatika - Ohybné slovné druhy - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Gramatika - Ohybné slovné druhy
3.11.2022
0:00 12:35

Rozdelenie slovných druhov na ohybné a neohybné sme si už spomenuli v minulej časti podcastu, dnes však pôjdeme trochu viac do hĺbky a povieme si bližšie informácie o každom slovnom druhu, ako a podľa čoho ich delíme, a pripomenieme si napríklad aj vzory podstatných mien, prídavných mien, zámen či čísloviek. Neostaneme iba pri vzoroch, podrobne si prejdeme aj členenie ohybných slovných druhov. Podstatné mená rozdeľujeme aj podľa čísla, na jednotné a množné, a podľa rodu, ktorý môže byť mužský, ženský, alebo stredný, ale to je jednoduché a netreba to bližšie rozvádzať. Čo si ale musíme spomenúť je rozdelenie mien na životné a neživotné v mužskom rode. Pamätáte si, o čo ide? (časomiera) V mužskom rode sa podstatné mená skloňujú podľa vzorov chlap, hrdina, dub a stroj. Slová, ktoré sa skloňujú podľa vzorov dub a stroj sú neživotné a podľa chlap a hrdina životné. Ak máme napríklad slovo vlk, množné číslo môžeme vytvoriť dvomi spôsobmi: tí vlci, alebo tie vlky. Ak sa chceš dozvedieť viac, počúvaj náš podcast!

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)