#Gramatika - Slovná zásoba - Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

#Gramatika - Slovná zásoba
27.10.2022
0:00 10:03

Vítame vás pri ďalšej sérii nášho podcastu. Postupne si prejdeme maturitné témy zo slovenskej gramatiky a začneme slovnou zásobou. Lexika, alebo teda slovná zásoba, je súhrn všetkých slov v jazyku, jednoslovných či viacslovných pomenovaní, ktoré používame v každodennej reči na vyjadrovanie skutočnosti. Jazykovedná disciplína, ktorá sa lexikou zaoberá – napríklad ju zaujíma, akým spôsobom do jazyka vstupujú nové slová a podobne – za nazýva lexikológia. Základnou jednotkou je slovo, významová jednotka s ustálenou grafickou aj zvykovou formou a ustáleným významom. Slovo môže mať gramatický alebo lexikálny význam a ak má oboje, hovoríme o plnovýznamových slovách. Ak chceš konečne pochopiť členenie slovnej zásoby a komplikovaný sémantický trojuholník, vypočuj si náš podcast.

Tento podcast ti prináša online magazín Hashtag.sk

Viac info: https://www.schooltag.sk/ https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Populární epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Nejnovější epizody podcastu Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)